Word nu lid

SAFETY FIRST!

Deze rubriek Safety First werd opgesteld vanuit mijn ervaring en de info waarover ik beschik en is altijd voor verbetering en aanvulling vatbaar, wellicht door elkeen van jullie. De suggesties in de rubriek Safety First zijn enkel gericht aan onze clubleden die bij elke watersport aan risicoaanvaarding doen. Noch de vzw Ostend Sailing noch ikzelf kunnen hiervoor enige aansprakelijkheid treffen.

Veel zeegenot,
Luc

Veiligheid op zee en administratieve verplichtingen.

In de zomer van 2013 werd met de strandclubs en de zeevaartpolitie samen gezeten. De bedoeling hiervan was dubbel : 

 • enerzijds de veiligheid op zee voor watersporters verhogen,
 • anderzijds het aantal strandvaartuigen langs de Belgische kust in kaart brengen en hun eigenaars aansporen om eindelijk eens te voldoen aan de registratieplicht voor vaartuigen.

Op die vergadering kwam tot uiting dat de vigerende wetgeving betreffende de uitrusting van pleziervaartuigen in de praktijk grotendeels niet toepasbaar is op sportcatamarans en zeilbootjes die vanaf het strand vertrekken. Of wat dacht je van attributen als een misthoorn, dieplood, anker, hamer, bootshaak, elektrische lamp, … .

Wat is er op die vergadering met de zeevaartpolitie – weliswaar op informele wijze - uit de bus gekomen?

 • Op gebied van veiligheid werd voorlopig een voorstel van minimale uitrusting overeengekomen. Dit behelst voor kleinzeilerij op zee het volgende :  een isothermisch pak of droogpak in goede staat(!), een zwemvest, 2 rode handstakellichten of led alternatief, hoek- of zeilmes, waterdicht verpakte gsm, 30 meter sleeptouw, een kompas en/of PLB (=een noodradiobaken voor personen).
 • Op gebied van registratie :  elke boot zal ofwel een registratienummer (immatriculatie) ofwel een vlaggenbrief moeten hebben. Beiden kosten 50 €. Het eerste is twee jaar geldig, de vlaggenbrief vijf jaar. Als je naar het buitenland trekt moet je beschikken over een vlaggenbrief. Om in het bezit te komen van één van beiden verwijs ik naar de site van de FOD Mobiliteit Scheepvaart.

Intussen gaat het niet alleen meer over zeilers die vanaf het strand vertrekken.

In de voorbije jaren zagen heel wat nieuwe zee(branding)sporten het levenslicht, denk maar aan kiten, brandingsurfen en -kajakken, standup paddling (sup), … . Met de groei van die sporten groeide ook de ergernis rond de oude wetgeving en de praktische haalbaarheid om hieraan te voldoen.

Onder impuls van Bart Tommelein, Staatssecretaris voor o.a. de Noordzee  werd op 1 juli 2016 een nieuwe regelgeving van kracht die op vraag van de sportfederaties op verschillende vlakken werd versoepeld. Zo krijgt de watersporter meer vrijheid, maar ook meer verantwoordelijkheid, om zijn sport veilig te beoefenen. Alle informatie over deze nieuwe regelgeving staat op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Belangrijk is te weten dat op zee gaan te allen tijde volledig en uitsluitend jouw keuze en verantwoordelijkheid is. Dit heet “risicoaanvaarding”. Onze Noordzee met haar stromingen en ondiepten is heerlijk maar verraderlijk mooi. Vat dus het zeilen of beoefenen van watersporten op zee niet lichtzinnig op. Het is niet fair erop te rekenen dat iemand anders je wel zal komen redden als er iets fout gaat want die iemand anders loopt daar altijd zelf gevaar bij. Daarom :

Check uw materiaal!

Veel problemen voorkom je door er voor te zorgen dat het materiaal in orde is.

Ik denk vooral aan zeilers die hun sport doorgaans toch iets verder van de kustlijn beoefenen :  zijn rompen en mast waterdicht? Neem de moeite om enkel de mast even in zee te leggen en kijk of er water in loopt. Een omgeslagen boot met volgelopen mast krijg je onmogelijk recht zonder hulp van buitenaf. Zijn stagen en bevestigingspunten niet beschadigd? Diamant en dolphin striker voldoende gespannen? Geen cracks in de beams? Roeren ok? Trampoline? … .

Met de andere sporten op zee heb ik geen ervaring.

Wij delen onze ervaring, jullie ook?

Enkele bemerkingen vanuit onze persoonlijke ervaring :

 • Neem altijd een gsm in waterdicht zakje mee. Liefst elk bemanningslid.
 • Ga er van uit dat niemand je komt redden en dat je er zeker 24 uren alleen voorstaat. Daarom :  warme kledij, een flesje water, iets te eten.
 • Bekijk vooraf meerdere weerberichten. Je vindt voldoende links op onze site.
 • Spreek af, probeer altijd met minstens twee boten op zee te gaan.
 • Als Lieve en ik toch alleen zijn dan verwittigen we altijd iemand over ons uur van vertrek, uur van terugkomst en de zone waarin we zullen zeilen. We houden ons daar strikt aan. Bij terugkomst bellen we even zodat die iemand weet dat we weer veilig aan de kant staan.
 • Tijdens het seizoen kan je ook je naam, gsm nummer, vertrekuur en uur van verwachte aankomst noteren op het bord in de club.
 • In onze gsm zitten de nummers van alle strandclubs en van het MRCC (Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum in Oostende, 059 701000. We zijn ook lid van de VBZR (Vrijwillige Blankenbergse Zee Reddingsdienst, 70 € per kalenderjaar) , waakzaam van Cadzand tot aan de oostelijke dam in Oostende en te bereiken via het nummer van het MRCC.
 • We nemen kennis van stroming en getij en varen altijd in die richting waarbij we op de terugweg de stroming mee hebben, voor het geval de wind zou wegvallen. De stroming bij springtij is enorm!
 • We letten ook op de richting van wind en stroming samen. Zijn die tegengesteld aan elkaar dan blijven we bij kapseizen ongeveer ter plaatse omdat ze elkaar min of meer opheffen. Zitten ze samen in dezelfde richting dan gaan we heel wat behoudender zeilen want we geraken nooit meer bij elkaar als er iemand van de boot valt en de ander een beetje verder kapseist.
 • Neemt de wind (onverwacht) dermate toe dat we de boot nog moeilijk meester kunnen dan varen we gewoon naar het strand en wachten we, in plaats van krampachtig te proberen de club te bereiken. Idem dito in geval van plots geen wind meer. In het gsm zakje hebben we altijd een briefje van 10 of 20 euro dat ons toelaat ergens de tram te nemen.
 • Ga niet te ver in zee. Het heeft geen meerwaarde en brengt jezelf in gevaar in geval van averij of kapseizen.

Hoef je nu bang te zijn om op zee te gaan? Helemaal niet maar neem alsjeblieft het voorgaande zoveel mogelijk in acht. En gaat er toch iets fout, panikeer dan niet, in ons druk bevaren stukje zee is de kans groot dat iemand ziet dat je in nesten zit :  onze eigen clubleden, een voorbijvarend jacht, de immer alerte mensen van de Twins, strandredders, het loodswezen, de zeevaartpolitie, de douane, … .

Het allerbelangrijkste :  zorg voor elkaar.

Een woordje over verzekeringen.

 • Wie bij onze club aangesloten is als volwaardig watersporter krijgt een WWSV kaart. WWSV staat voor Wind & Watersport Vlaanderen. Die WWSV kaart sluit een beperkte ongevallenverzekering in voor lichamelijk letsel van jezelf maar biedt absoluut geen dekking voor vernietigd materiaal, noch dat van jou, noch dat van iemand anders. En opgelet, meestal ook niet voor lichamelijk letsel dat je toebrengt aan iemand anders. Voor wat die verzekering dan wel precies dekt verwijs ik naar de site van de WWSV.
 • Heb je een eigen boot dan is minstens een BA (Burgerlijke Aansprakelijkheid) verzekering aangewezen (80 à 180 €).  Ben je bij een aanvaring in fout, dan dekt die BA de materiële schade aan de andere boot alsook het lichamelijk letsel van zijn opvarenden. Echter niet de schade aan je eigen boot en jouw lichamelijk letsel! Als je met de boot van een kennis vaart en je hebt een aanvaring dan lijkt het niet onlogisch dat jouw familiale verzekering kan tussenkomen voor de schade toegebracht aan de tegenpartij en misschien ook aan de boot van de kennis. Maar vraag dit toch best even na.
 • Wil je, naast schade aan derden, ook de schade aan jouw eigen boot dekken dan is een omnium (casco) verzekering nodig. De meeste wedstrijdzeilers die met nieuwe boten varen sluiten zo’n verzekering af (500 à 800 € voor een verzekerde waarde van om en bij de 23.000 €). Veel geld maar het geeft gemoedsrust. Vergeet echter niet op de kleine lettertjes te letten en er over te onderhandelen :  dekt de polis aanvaringen tijdens wedstrijden, hoe groot is de vrijstelling bij een schadegeval, is er beperking van het vaargebied, … ?

 

Kom je op zee toch in nesten en kan je niemand van de club of bekenden bereiken, bel dan naar het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende :  +32 59 701000 .