Word nu lid

Huishoudelijk reglement

Welkom in onze watersportclub! Wij zijn fan van de zee en van een rein strand. Onnodig gebruik van plastic wordt geweerd. Binnen de clubinstallaties geldt een rookverbod.

 1. Dit reglement geldt voor alle leden van de club, genodigden en bezoekers.
 2. Bezoekers worden verzocht hun naam in het gastenboek te noteren. Zij geven toestemming om door de club gecontacteerd te worden. Het gastenboek ligt aan de ingang van het clubhuis.
 3. Leden van andere clubs hebben toegang tot onze club mits voorlegging van een lidkaart.
 4. Enkel het bevoegd personeel en de bestuursleden hebben toegang tot secretariaat en keuken.
 5. Toegang tot de clubinstallaties kan geweigerd worden bij ongepast gedrag of niet naleving van dit reglement en ook aan leden die niet in regel zijn met hun bijdragen.
 6. Honden worden aan de leiband gehouden en hun baasjes ruimen op wat de viervoeters hebben achtergelaten in de club en onmiddellijke omgeving.
 7. VZW Ostend Sailing is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal en/of schade aan materiaal.
 8. Elke watersporter dient verzekerd te zijn voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid.
 9. Voertuigen zijn niet toegelaten op dijk en strand. Trailers mogen niet op het strand gestald worden.
 10. Stortbaden, vestiaires en lockers zijn voorbehouden voor leden en toegelaten bezoekers die hun sport beoefenen.
 11. Iedere watersporter zal verplicht een reddingsvest en een wet- of dry-suit aantrekken en de instructies van de bevoegde autoriteiten navolgen. Hij/zij verwittigt steeds minstens één persoon vooraleer op zee te gaan. Adviezen in verband met veiligheid kan je vinden op ostendsailing.be/safetyfirst.
 12. Leden dienen enkel de hen toegewezen ligplaats(en) en berghokje(s) te gebruiken en mogen hun persoonlijk gerief nergens achterlaten.
 13. De boten mogen slechts tussen 1 april en 31 oktober op het strand gelegd worden en dienen goed vastgemaakt te worden.
 14. Boten en materiaal van eigenaars die niet in regel zijn met de bijdrage, achtergelaten zijn of na 31 oktober nog aanwezig zijn, kunnen verwijderd worden op kosten van de eigenaar.
 15. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend jaarlijks verlengd behoudens opzeg voor 30 november. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het lid al zijn materiaal ten laatste op 31 december van dat jaar uit de club verwijderd te hebben, zo niet wordt verondersteld dat zijn lidmaatschap inclusief alle kosten van berging alsnog met minstens 1 jaar wordt verlengd.
 16. De recentste integrale versie van dit reglement staat op ostendsailing.be.

 

Het Bestuur van vzw Ostend Sailing