Word nu lid

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden Ostend Sailing

Deze website wordt beheerd door Ostend Sailing VZW, een vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel aan de Schietbaanstraat 22, 8400 Oostende. Ons BTW numer is BE0433.418.863

De website www.ostendsailing.be biedt u informatie aan over onze Lidmaatschapformules (zie https://www.ostendsailing.be/club/lid-worden ), Activiteiten (o.m. jeugdkampen, stoomcursussen, terugkomdagen, initiaties, wedstrijden, verhuringen en andere diensten, en welkdanige andere clubactiviteiten ) en Producten (o.m. kledij, accessoria voor de watersport…). Enkel de bestellingen van Activiteiten en van Producten zijn onderworpen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden.
Ostend Sailing behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden die voor het laatst gewijzigd werden op 2 januari 2022 op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen.

Alle informatie over de Lidmaatschapformules, Activiteiten en Producten op de website, worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en dit zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Privacy

Privacy is erg belangrijk dus lees het volgende Privacybeleid aandachtig en zorgvuldig door. Deze pagina bevat veel informatie over uw privacy en rechten!
Er worden regelmatig foto's gemaakt tijdens Activiteiten. Met de inschrijving voor een Activiteit verklaart u zich akkoord dat deze foto’s zonder tegenprestaties door Ostend Sailing en zijn partners worden gebruikt en onder andere op deze website geplaatst mogen worden.

Het gebruik van de website www.ostendsailing.be

De inhoud van deze website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik van de gebruiker, de koper of de leden van Ostend Sailing.
Het op enigerlei wijze kopiëren, re-engineering, reproduceren of distribueren van deze website zonder schriftelijke toestemming van Ostend Sailing is uitdrukkelijk verboden. Ostend Sailing biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de websiteen is niet aansprakelijk voor het tijdelijk permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website.


Ostend Sailing is niet verantwoordelijk voor de informatie in de banners en buttons of voor de inhoud van websites van derden. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Ostend Sailing zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker. Ostend Sailing ziet af van elke aansprakelijkheid betreffende de inhoud van websites welke niet eigendom zijn van Ostend Sailing.

Ostend Sailing sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en haar Activiteiten en Producten.

Prijzen

Alle prijzen zijn in euro en inclusief BTW waar deze van toepassing is. Prijzen zijn indicatief en kunnen tot aan de bestelling gewijzigd worden. Bij bestellingen buiten de EU wordt de BTW in aftrek gebracht en de invoerrechten zijn de verantwoordelijkheid van de koper. Productprijzen zijn exclusief bezorgkosten.

Beschrijvingen

Beschrijvingen van Activiteiten, Producten of andere inhoud op deze site van deze site zijn zo correct mogelijk weergegeven, evenwel zonder garantie dat deze, volledig, betrouwbaar, actueel of foutvrij zijn. Mocht een Activiteit of Product aangeboden door Ostend Sailing niet zijn zoals beschreven, is uw enig verhaal om het in ongebruikte staat terug te zenden.

Onder 18 jaar

Jongeren beneden 18 jaar, mogen alleen bestellingen doen via de Ostend Sailing website mits toestemming van een ouder of voogd.

Levering

Ostend Sailing streeft ernaar uw bestelling zo snel mogelijk te verwerken. Gemiddelde levertijden voor Producten 'in voorraad' zijn 3 à 4 werkdagen na ontvangst van de bestelling. De levertijden zijn zonder garantie vermits wij afhangen van derden. Wij behouden ons het recht voor om bepaalde Producten uitsluitend in ons clubhuis te leveren tijdens de openingsuren.


Onze Activiteiten zijn naar hun aard afhankelijk van de weersomstandigheden en kunnen naar ons goeddunken afgelast worden, b.v. indien wij niet in staat zijn de nodige veiligheid te garanderen of wegens ongepaste weersomstandigheden.

Een kampweek of stoomcursus gaat pas door wanneer er minstens 4 inschrijvingen zijn. Bij onvoldoende inschrijvingen contacteert de club u en kan u ofwel van (zeil)kamp wijzigen ofwel het volledige inschrijvingsgeld terugkrijgen.

Huishoudelijk reglement

Deelnemers aan onze Activiteiten en bezoekers aan ons clubhuis zijn gehouden de regels van het huishoudreglement naleven. Deze kunnen hier geraadpleegd worden. Het niet naleven van deze regels kan tot gevolg hebben dat de overtreder de Activiteit niet kan verderzetten of de toegang tot de clubfaciliteiten ontzegd wordt. In dit geval zal er ook geen terugbetaling zijn van het inschrijvingsgeld noch enige andere compensatie.

Annuleringstermijn

Bestellingen voor Producten kunnen geannuleerd worden tot 14 werkdagen na de dag waarop de Producten zijn geleverd mits dit gebeurt per brief of e-mail aan het secretariaat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en de goederen naar Ostend Sailing worden geretourneerd op kosten van de koper. De goederen moeten ongebruikt worden geretourneerd, in de originele verpakking en geschikt voor wederverkoop binnen 30 dagen na de annulering. Als deze niet worden geretourneerd, betekent dit dat de koper hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Ostend Sailing betaalt het aankoopbedrag van de geretourneerde goederen terug binnen 30 dagen na ontvangst van deze goederen.

De koper wordt ter kennis gebracht en erkent dat dit herroepingsrecht wordt uitgesloten :

 • na de volledige uitvoering van de overeenkomst;
 • als de uitvoering is begonnen met zijn uitdrukkelijke toestemming, zonder het einde van de herroepingstermijn af te wachten;
 • met betrekking tot goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • wanneer geleverde goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de koper of duidelijk voor de koper bestemd zijn;
  • de geleverde goederen snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn;
 • de verzegelde goederen na levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne;
 • de geleverde goederen na levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;
 • de koper specifiek verzocht heeft dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • bij het online downloaden van digitale inhoud, eenmaal deze download is aangevat op uitdrukkelijk verzoek van de koper;
 • de beveiliging van de materiële drager van geleverde audio- en video-opnamen of computerapparatuur (vb. DVD, CD, USB-stick, CD-ROM, videocassette…) is verbroken na de levering;
 • de overeenkomsten gesloten tijdens openbare veiling

Het 14-daagse herroepingsrecht in geval van online aankopen geldt niet voor de bestelde Activiteiten (zie artikel VI.53, 12° van het Wetboek economisch recht).
De lesgever, Beach master, race-officer of elke andere gemachtigde van Ostend Sailing kan beslissen om de Activiteit te annuleren wanneer de weersvoorspellingen of -omstandigheden niet toelaten om de Activiteit veilig te laten doorgaan. Wanneer de weersomstandigheden niet toelaten om een deel van een meerdaagse Activiteit in veilige omstandigheden te laten doorgaan, zal een alternatieve Activiteit georganiseerd worden.

Een geboekte Activiteit kan enkel geannuleerd worden omwille van medische redenen, op vertoon van een officieel medisch attest waaruit de onmogelijkheid tot deelname blijkt. Dit dient minstens 48 uur vooraf te worden gemeld, per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zo niet blijft de volledige kost verschuldigd of kan geen terugbetaling plaatsvinden. Bij acute medische reden kan dit ook minder dan 48 uur voordien, mits het plotse karakter binnen die periode wordt aangetoond. In geval van annulatie om deze bewezen reden wordt 100% van de prijs terugbetaald, op dezelfde wijze als deze werd ontvangen, tenzij een andere wijze wordt overeengekomen.

Klachtenprocedure

Alle klachten moeten schriftelijk worden gericht aan:

Ostend Sailing vzw
Schietbaanstraat 22
8400 Oostende

U kunt ook een e-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.