Word nu lid

GESLAAGDE SPORTRAAD OVER “OOSTENDE WATERSPORT PARADIJS” EN GEANIMEERDE GEMEENTERAAD

 

WATERSPORT PARADIJS

Op dinsdag 12 maart vond er op initiatief van de Oostendse Sportraad een infosessie plaats in het Sportcentrum aan de Spuikom waarbij alle vertegenwoordigers van de politieke partijen actief in Oostende waren uitgenodigd. Meer dan 35 deelnemers meldden zich aan.

De voornaamste opdracht was de toekomstige beleidsmakers van onze stad te inspireren over de manier waarop we van Oostende een echt watersportparadijs zouden kunnen maken. De avond is gestart met een gezamenlijke presentatie van alle Oostendse watersportclubs waarin we de toegevoegde waarde van watersport voor Oostende hebben aangetoond en waarbij we vooral de complementariteit van het aanbod van de verschillende clubs in de verf hebben gezet. Vervolgens hebben we uitgelegd waarom Oostende over een aantal unieke troeven beschikt om van deze locatie een topsportlocatie voor watersporters te maken en hoe de clubs kunnen samenwerken om naast het voorzien van een thuisbasis en trainingscentrum voor topsporters ook opleiding en evenementen kunnen organiseren die naast watersporters ook heel wat bezoekers naar onze stad zullen lokken. We hebben we dan ook onze huidige en toekomstige beleidsmakers opgeroepen om zo snel mogelijk van een masterplan voor watersport in Oostende op te maken waarin al deze initiatieven in één geïntegreerde visie kunnen worden gebundeld en aldus een groter draagvlak kan worden bekomen voor het realiseren ervan. Uiteraard kunnen de al bestaande initiatieven zoals de bouw van een nieuwe watersportclub op Oosteroever en een nieuw clubgebouw voor Outside/Inside aan de hippodroom naadloos passen in dit plan.

WWSV Topsportcoördinator Dimitri Dumery kwam vervolgens uiteenzetten wat topsporters verwachten van een trainingscentrum. Het spreekt vanzelf dat Oostende voor hen een ideale locatie zou kunnen worden waar ze zich in de beste omstandigheden kunnen voorbereiden op hun regatta's. Tim Lemeer van Jachtclub Scheveningen gaf ons een overzicht van de historiek en de evolutie over hoe na het wegvallen van de Norfolk veerboot lijn de haven van Stad Scheveningen kon evolueren van een verloederde haven met heel wat criminaliteit en zwerfvuil tot een hype locatie met moderne woonunits, jachthaven, topsportcentrum voor watersport, innovatiehub voor industrie gekoppeld aan watersport alsook ruimte voor visserij en offshore activiteiten. Het doet zowaar denken aan de situatie op Oosteroever! Sleutel tot het succes was het integraal denken van alle stakeholders die in een gezamenlijk plan de krijtlijnen hebben uitgetekend om deze zone op een gecoördineerde wijze om te bouwen tot een bruisend stadsdeel waar toerisme, sport, visserij, economie en horeca floreren. Tenslotte gaf Bart Devoldere van TomorroLab de aanwezigen een korte masterclass over hoe je zo'n masterplan voor watersport best maakt en waar je daarbij vooral op moet letten.

 

Nagalm in de pers op de gemeenteraad

Het 3 uur durende evenement, gevolgd door een netwerkreceptie, had heel wat impact met persartikels in Het Laatste Nieuws en De Zeewacht, alsook een interview op Radio BeOne. Het kwam zelfs zover dat er in de daaropvolgende Gemeenteraad van 25 maart een bijna 30 minuten interpellatie aan werd gewijd. Voor zij die deze geanimeerde discussie tussen meerderheid en oppositie nog eens willen terugzien, kan dit via deze link. De interpellatie over de watersportclubs start op 2u 01 min 20 seconden. Ondanks het uitschrijven van een openbare offerteaanvraag voor een concessie voor het bouwen en exploiteren van een nieuwe watersportclub in de herfst van 2022, heeft het Stadsbestuur hierin nog altijd geen beslissing genomen. In de tussenkomsten van de bevoegde Schepenen hebben we een aantal onjuistheden gehoord waarvan het bestuur de expertencommissie belast met de evaluatie van het dossier formeel op de hoogte heeft gesteld. Als club blijven we immers ijveren om een langdurige concessie van de Stad te kunnen bekomen zodat we dan ook de nodige investeringen kunnen maken in een nieuw en modern clubgebouw en zo jullie nog beter kunnen ondersteunen in het uitoefenen van jullie favoriete hobby. We hopen dan ook dat er in de komende weken beweging komt in dit gevoelige dossier en van zodra er nieuws is, zullen we niet nalaten om jullie op de hoogte te houden.